Registratie gevaarlijke stoffen voor EXACT Globe/Online

Met deze realtime koppeling tussen Lisam ExESS® en Exact Globe /  Online bent u altijd up-to-date met de registratie en calculatie van CLP en ADR informatie. Hiermee voldoet op elk willekeurig moment aan de wetgevingen rondom labeling en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Altijd up-to-date met de registratie en calculatie van CLP en ADR informatie. In Nederland wordt veelvuldig met gevaarlijke (chemische) stoffen gewerkt. De verf-en rubberindustrie gebruiken dergelijke stoffen als grondstof voor hun producten. Metaalbedrijven en de voedingsmiddelenindustrie gebruiken stoffen voor de voorbehandeling en/of reiniging van hun machines en producten. In kantoren en professionele keukens worden chemische stoffen gebruikt als reinigingsmiddelen.

Met de EH&S koppeling van ProSigma kunt u in EXACT efficiënt en eenvoudig al uw milieu-, gezondheids- en veiligheidsnoden (EH&S) inventariseren, rapporteren en beheren. Uw veiligheidsinformatiebladen en etiketten voldoen altijd aan de lokale, regionale en mondiale chemische regelgeving, zoals GHS, CLP, ADR en REACH.

__________________________________________________________________________

Vervoer gevaarlijke stoffen

Voor het vervoer van beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen in stukgoed kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde 1000-punten regeling. Vervoer onder deze regeling sluit een aantal eisen van het ADR uit vandaar dat ook wel gesproken wordt over een beperkte vrijstelling. Deze vrijstelling kan alleen worden gebruikt voor het vervoer van stukgoed, dit zijn verpakkingen, grote verpakkingen en IBC’s. De vrijstelling geldt niet voor bulkvervoer (tank- en losgestort vervoer). Dit wordt geregeld in sectie 1.1.3.6 van het ADR.

De hoeveelheid valt binnen het maximum

Het transport moet o.a. aan de volgende voorschriften voldoen (klik op figuur voor grotere weergave):

Afbeelding ADR

De hoeveelheid overschrijdt het maximum

Als de vervoerde hoeveelheden in een transporteenheid boven de in de tabel gestelde maxima uitkomen, dan gelden alle relevante bepalingen van het ADR!

Tabel indeling vervoerscategorie

In kolom 15 van tabel A hoofdstuk 3.2 staat per UN-nummer aangegeven onder welke vervoerscategorie de stof is ingedeeld. Onderstaande tabel geeft aan wat de maximale hoeveelheid is per vervoerscategorie (klik op figuur voor grotere weergave).

Afbeelding ADR2

ª De volgende UN-nummers hebben een hoogst toelaatbare hoeveelheid van 50 kg: 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005, 1017

Eenheden

Onder hoogst toelaatbare hoeveelheden wordt verstaan:
• Afhankelijk van de vervoerde stof gaat het hier om kilogrammen of liters;
• Voor stoffen van de klasse 1 de netto explosieve massa;
• Voor vaste stoffen, vloeibaar gemaakte gassen, sterk gekoelde vloeibaar
gemaakte gassen en opgeloste gassen, de netto massa in kilogrammen;
• Voor vloeistoffen en samengeperste gassen de nominale inhoud van de
houder in liter.

Berekening aantal punten

Als er gevaarlijke stoffen worden vervoerd die onder verschillende
vervoerscategoriën vallen moet het aantal punten worden berekend.
De hoeveelheid gevaarlijke stof moet worden vermenigvuldigd met de volgende
factor, het totaal mag dan niet boven de 1000 punten uitkomen.

Vervoerscategorie 1ª     x 50ª
Vervoerscategorie 2       x 3
Vervoerscategorie 3       x 1
Vervoerscategorie 4       x 0

ª De volgende UN-nummers hebben een vermenigvuldigingsfactor van 20: 0081,
0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005, 1017