Consultancy

Onze consultants adviseren, implementeren en beheren de standaard oplossingen, zoals de software van Exact. ProSigma is certified EXACT Partner. Hiermee kunnen wij garanderen dat de applicatie kennis van onze consultants altijd up-to-date is.

Om opdrachtgevers een duidelijk inzicht te geven in het project, heeft ProSigma een projectaanpak opgesteld onderverdeeld in vier fasen. De fasen zien er als volgt uit:

Fase 1 – Inventarisatie

Tijdens de eerste fase worden de wensen en eisen gesteld aan de applicatie door de opdrachtgever verzameld en samengevoegd binnen één document. Bij het opstellen van de wensen en eisen wordt rekening gehouden met het doel van de applicatie en welke bedrijfsprocessen de applicatie moet ondersteunen.

Fase 2 – Ontwerpfase

In deze fase wordt een blauwdruk opgesteld waarin staat beschreven op welke manier het primaire proces zal worden ondersteund door de ERP applicatie. Binnen blauwdruk worden de functionaliteiten van de applicatie beschreven. Door in kaart te brengen welke activiteiten, functies, taken en diensten de applicatie biedt, worden de gewenste functionele specificaties in kaart gebracht. Deze functionele specificaties beschrijven de gebruikerskant van de applicatie en zullen in samenspraak met de gebruikersomgeving benoemd worden.

Fase 3 – Implementatiefase

Binnen deze fase vindt de daadwerkelijke implementatie van de applicatie plaats. Tijdens deze fase zal de applicatie in verschillende iteraties steeds verder uitgewerkt worden en zullen de gewenste modules geïmplementeerd worden. Om tot een goede inrichting te komen zal tijdens deze fase regelmatig overleg plaatsvinden tussen de functionele consultants van ProSigma en de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt gevraagd vooraf gedefinieerde milestones te evalueren en te testen waardoor de projectleider het project tijdig kan bijsturen indien de gekozen oplossingsrichting niet de juiste is. Deze fase eindigt met de gecontroleerde oplevering van de applicatie.

Training- en testfase

Tijdens deze fase worden key-users binnen de organisatie getraind in de functionaliteit van de nieuwe applicatie. Tevens wordt een testprotocol en een eventuele gebruikershandleiding opgemaakt.

In overleg met de opdrachtgever zal het projectteam eventuele fouten oplossen en eventuele functionaliteit toevoegen aan de applicatie. Na het toevoegen van nieuwe functionaliteiten en het oplossen van eventuele fouten zal de definitieve versie van de applicatie opgeleverd worden.

Fase 4 – Onderhoud en Beheer

Na de definitieve oplevering van de applicatie en de testfase zal de applicatie door ProSigma onderhouden worden.

 

 

Projectmanagement

PRINCE2®
De praktijk leert dat de implementatie van nieuwe ERP software zowel voor de organisatie als voor medewerkers behoorlijke implicaties heeft. ProSigma probeert door het aanbrengen van een handzame structuur, grip op de implementatie te houden. Onze projectaanpak maken we gebruik van de principes van PRINCE2®. Deze methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project. Deze aanpak blijkt zeer geschikt om middelgrote tot grote trajecten beheersbaar te houden. Onze consultants zijn getraind om PRINCE2® toe te passen op onze projecten.

Scrum
Daarnaast hebben wij ervaring met de Scrum aanpak. Scrum wordt vooral toegepast bij softwareontwikkeling, echter wordt ook steeds meer toegepast bij het implementeren van (standaard) software. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints werkende software opleveren. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij sleutelwoorden. In veel gevallen staat de doorlooptijd vast, en hiermee ook de benodigde tijd en investering.

 

Training

ProSigma biedt op maat trainingen voor uw medewerkers. Trainingen vinden in de regel plaats op uw eigen omgeving en zijn interactief ingericht.

EXACT trainingsaanbod

Naast de trainingen aangeboden door ProSigma is er een breed trainingsaanbod vanuit EXACT. Naast alle klassikale trainingen is het volledige aanbod aan trainingen ook Incompany te volgen. Daarnaast is een aantal trainingen inmiddels digitaal te volgen.

 

Support & Beheer

ProSigma biedt u verschillende soorten support & beheer contracten. Samen met u beoordelen welke vorm voor uw onderneming het meest geschikt is.

Support die bij u past

Onder Support verstaan wij ad-hoc werkzaamheden die ontstaan tijdens het gebruik van het systeem. Bijvoorbeeld een medewerker die een foutmelding krijgt of taken wil uitvoeren waar diegene minder vertrouwd mee is. Hiervoor geven wij telefonisch ondersteuning gedurende kantooruren.
Nadat het systeem in gebruik is genomen dient er beheer plaats te vinden. Onder beheer verstaan wij geplande werkzaamheden om het systeem optimaal te laten functioneren. In overleg kunnen deze werkzaamheden door uzelf of door ons uitgevoerd worden.